การเก็บน้ำเชื้อและประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ ของน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis
การเก็บน้ำเชื้อและประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ ของน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis
ชื่อเรื่อง :
การเก็บน้ำเชื้อและประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ ของน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ผู้แต่งร่วม :
-

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ,สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ..[และคนอื่นๆ]. 2552. การเก็บน้ำเชื้อและประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ ของน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ,สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ..[และคนอื่นๆ]. (2552) การเก็บน้ำเชื้อและประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ ของน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ,สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ..[และคนอื่นๆ]. การเก็บน้ำเชื้อและประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ ของน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ,สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ..[และคนอื่นๆ]. (2552) การเก็บน้ำเชื้อและประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ ของน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0