ผลของไทรไอโอโดไทโรนีน (T3) ต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis) Valenciennes, 1828 วัยอ่อน
ผลของไทรไอโอโดไทโรนีน (T3) ต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis) Valenciennes, 1828 วัยอ่อน
ชื่อเรื่อง :
ผลของไทรไอโอโดไทโรนีน (T3) ต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis) Valenciennes, 1828 วัยอ่อน
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมพิศ แย้มเกษม
ผู้แต่งร่วม :
ศรัญญา เกตุมณี, นิพนธ์ เสนอินทร์, เรณู ยาชิโร

สมพิศ แย้มเกษม,สมพิศ แย้มเกษม..[และคนอื่นๆ]. 2555. ผลของไทรไอโอโดไทโรนีน (T3) ต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis) Valenciennes, 1828 วัยอ่อน. ระยอง:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมพิศ แย้มเกษม,สมพิศ แย้มเกษม..[และคนอื่นๆ]. (2555) ผลของไทรไอโอโดไทโรนีน (T3) ต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis) Valenciennes, 1828 วัยอ่อน. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง:ระยอง. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมพิศ แย้มเกษม,สมพิศ แย้มเกษม..[และคนอื่นๆ]. ผลของไทรไอโอโดไทโรนีน (T3) ต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis) Valenciennes, 1828 วัยอ่อน. ระยอง:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมพิศ แย้มเกษม,สมพิศ แย้มเกษม..[และคนอื่นๆ]. (2555) ผลของไทรไอโอโดไทโรนีน (T3) ต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis) Valenciennes, 1828 วัยอ่อน. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง:ระยอง. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0