การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตือนภัยธรรมชาติ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตือนภัยธรรมชาติ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตือนภัยธรรมชาติ
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปกรณ์ อาภาพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ปกรณ์ อาภาพันธุ์,ปกรณ์ อาภาพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. 2548. การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตือนภัยธรรมชาติ. กรุงเทพฯ:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปกรณ์ อาภาพันธุ์,ปกรณ์ อาภาพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. (2548) การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตือนภัยธรรมชาติ. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปกรณ์ อาภาพันธุ์,ปกรณ์ อาภาพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตือนภัยธรรมชาติ. กรุงเทพฯ:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปกรณ์ อาภาพันธุ์,ปกรณ์ อาภาพันธุ์..[และคนอื่นๆ]. (2548) การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตือนภัยธรรมชาติ. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0