องค์ประกอบชนิด ปริมาณการจับและชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ [Katsuwonus pelamis] ปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares] และปลาทูน่าตาโต [T. obesus] บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออก พ.ศ.2544-2545
องค์ประกอบชนิด ปริมาณการจับและชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ [Katsuwonus pelamis] ปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares] และปลาทูน่าตาโต [T. obesus] บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออก พ.ศ.2544-2545
ชื่อเรื่อง :
องค์ประกอบชนิด ปริมาณการจับและชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ [Katsuwonus pelamis] ปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares] และปลาทูน่าตาโต [T. obesus] บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออก พ.ศ.2544-2545
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ. 2553. องค์ประกอบชนิด ปริมาณการจับและชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ [Katsuwonus pelamis] ปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares] และปลาทูน่าตาโต [T. obesus] บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออก พ.ศ.2544-2545. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ. (2553) องค์ประกอบชนิด ปริมาณการจับและชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ [Katsuwonus pelamis] ปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares] และปลาทูน่าตาโต [T. obesus] บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออก พ.ศ.2544-2545. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ. องค์ประกอบชนิด ปริมาณการจับและชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ [Katsuwonus pelamis] ปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares] และปลาทูน่าตาโต [T. obesus] บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออก พ.ศ.2544-2545. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2553. Print.

ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ. (2553) องค์ประกอบชนิด ปริมาณการจับและชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ [Katsuwonus pelamis] ปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares] และปลาทูน่าตาโต [T. obesus] บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออก พ.ศ.2544-2545. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0