ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อการชุมนุมทางการเมือง ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2553
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อการชุมนุมทางการเมือง ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2553
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อการชุมนุมทางการเมือง ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2553
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนัง เบ้าสิงสวย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนัง เบ้าสิงสวย. 2553. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อการชุมนุมทางการเมือง ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2553. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.530

ธนัง เบ้าสิงสวย. (2553) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อการชุมนุมทางการเมือง ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2553. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.530

ธนัง เบ้าสิงสวย. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อการชุมนุมทางการเมือง ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2553. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.530

ธนัง เบ้าสิงสวย. (2553) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อการชุมนุมทางการเมือง ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2553. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.530

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 22
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 11
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0