มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง
ชื่อเรื่อง :
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กานต์มณี สาเพิ่มทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
ธีระ ศรีธรรมรักษ์

กานต์มณี สาเพิ่มทรัพย์. 2559. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

กานต์มณี สาเพิ่มทรัพย์. (2559) มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพ.

กานต์มณี สาเพิ่มทรัพย์. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง. . กรุงเทพ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559.

กานต์มณี สาเพิ่มทรัพย์. (2559) มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 35
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 35
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS