สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสำรวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสำรวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสำรวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมเจตน์ สอนครุฑ
ผู้แต่งร่วม :
พรชัย สิงหบุญ, ธงทัพ ศรีพลอย

สมเจตน์ สอนครุฑ and others. 2554. สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสำรวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กรมประมง;

สมเจตน์ สอนครุฑ and others. (2554) สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสำรวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กรมประมง:กรุงเทพฯ.

สมเจตน์ สอนครุฑ and others. สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสำรวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กรมประมง, 2554. Print.

สมเจตน์ สอนครุฑ and others. (2554) สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสำรวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กรมประมง:กรุงเทพฯ.