การใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมผักกาดดอง ที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นในการเลี้ยงเพรียงทราย
การใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมผักกาดดอง ที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นในการเลี้ยงเพรียงทราย
ชื่อเรื่อง :
การใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมผักกาดดอง ที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นในการเลี้ยงเพรียงทราย
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ลดาวัลย์ น้าคณาคุปต์
ผู้แต่งร่วม :
ประจวบ ฉายบุ
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ลดาวัลย์ น้าคณาคุปต์. 2553. การใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมผักกาดดอง ที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นในการเลี้ยงเพรียงทราย. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.67

ลดาวัลย์ น้าคณาคุปต์. (2553) การใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมผักกาดดอง ที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นในการเลี้ยงเพรียงทราย . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.67

ลดาวัลย์ น้าคณาคุปต์. การใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมผักกาดดอง ที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นในการเลี้ยงเพรียงทราย. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.67

ลดาวัลย์ น้าคณาคุปต์. (2553) การใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมผักกาดดอง ที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นในการเลี้ยงเพรียงทราย . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.67

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 40
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 24
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0