การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จุฑามาศ กาญจนเทียนทิพย์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

จุฑามาศ กาญจนเทียนทิพย์. 2554. การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2011.6

จุฑามาศ กาญจนเทียนทิพย์. (2554) การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2011.6

จุฑามาศ กาญจนเทียนทิพย์. การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2011.6

จุฑามาศ กาญจนเทียนทิพย์. (2554) การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2011.6

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 233
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 145
วิชาการ :
 98
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0