พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู
พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู
ชื่อเรื่อง :
พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
ผู้แต่งร่วม :
กรกนก อิงคนินันท์
รหัสดีโอไอ :

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ,กรกนก อิงคนินันท์. 2554. พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู. พิษณุโลก:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2011.17

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ,กรกนก อิงคนินันท์. (2554) พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2011.17

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ,กรกนก อิงคนินันท์. พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู. พิษณุโลก:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2011.17

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ,กรกนก อิงคนินันท์. (2554) พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2011.17

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0