การพัฒนากระบวนการผลิตมังคุดอบแห้ง โดยใช้การอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมสุญญากาศ
การพัฒนากระบวนการผลิตมังคุดอบแห้ง โดยใช้การอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมสุญญากาศ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระบวนการผลิตมังคุดอบแห้ง โดยใช้การอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมสุญญากาศ
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธีรดา วิศาลรักษ์กิจ
ผู้แต่งร่วม :
นันทวัน เทอดไทย
รหัสดีโอไอ :

ธีรดา วิศาลรักษ์กิจ. 2555. การพัฒนากระบวนการผลิตมังคุดอบแห้ง โดยใช้การอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมสุญญากาศ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.144

ธีรดา วิศาลรักษ์กิจ. (2555) การพัฒนากระบวนการผลิตมังคุดอบแห้ง โดยใช้การอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมสุญญากาศ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.144

ธีรดา วิศาลรักษ์กิจ. การพัฒนากระบวนการผลิตมังคุดอบแห้ง โดยใช้การอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมสุญญากาศ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.144

ธีรดา วิศาลรักษ์กิจ. (2555) การพัฒนากระบวนการผลิตมังคุดอบแห้ง โดยใช้การอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมสุญญากาศ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.144

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 17
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 8
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS