ระบบบัญชีเพื่อการบริหารจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบบัญชีเพื่อการบริหารจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่อง :
ระบบบัญชีเพื่อการบริหารจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี :
2530
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
โสธนา ศิริรัตน์ธำรง
ผู้แต่งร่วม :
-

โสธนา ศิริรัตน์ธำรง. 2530. ระบบบัญชีเพื่อการบริหารจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สาขาวิชาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

โสธนา ศิริรัตน์ธำรง. (2530) ระบบบัญชีเพื่อการบริหารจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

โสธนา ศิริรัตน์ธำรง. ระบบบัญชีเพื่อการบริหารจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

โสธนา ศิริรัตน์ธำรง. (2530) ระบบบัญชีเพื่อการบริหารจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0