การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด
ชื่อเรื่อง :
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุริพัฒน์ ไทยเทศ
ผู้แต่งร่วม :
วาสนา วงษ์ใหญ่

สุริพัฒน์ ไทยเทศ. 2550. การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุริพัฒน์ ไทยเทศ. (2550) การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุริพัฒน์ ไทยเทศ. การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.

สุริพัฒน์ ไทยเทศ. (2550) การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0