การศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงออกของยีน Dihydropyrimidine Dehydrogenase และ Thymidylate Synthase ต่อยา 5 Fluorouracil ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
การศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงออกของยีน Dihydropyrimidine Dehydrogenase และ Thymidylate Synthase ต่อยา 5 Fluorouracil ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงออกของยีน Dihydropyrimidine Dehydrogenase และ Thymidylate Synthase ต่อยา 5 Fluorouracil ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อนงค์ เทพสุวรรณ์
ผู้แต่งร่วม :
นันทนา มีศิริพันธุ์, พิมพ์สุพัตรา สุนทรบดี, วิลาวัลย์ เล้าสกุล

อนงค์ เทพสุวรรณ์. 2553. การศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงออกของยีน Dihydropyrimidine Dehydrogenase และ Thymidylate Synthase ต่อยา 5 Fluorouracil ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก. กรุงเทพฯ:สถาบันมะเร็งแห่งชาติ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อนงค์ เทพสุวรรณ์. (2553) การศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงออกของยีน Dihydropyrimidine Dehydrogenase และ Thymidylate Synthase ต่อยา 5 Fluorouracil ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อนงค์ เทพสุวรรณ์. การศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงออกของยีน Dihydropyrimidine Dehydrogenase และ Thymidylate Synthase ต่อยา 5 Fluorouracil ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก. กรุงเทพฯ:สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อนงค์ เทพสุวรรณ์. (2553) การศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงออกของยีน Dihydropyrimidine Dehydrogenase และ Thymidylate Synthase ต่อยา 5 Fluorouracil ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0