ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน
ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน
ชื่อเรื่อง :
ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อภิเชษฐ กาญจนดิฐ
ผู้แต่งร่วม :
ศุภการ สิริไพศาล

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. 2550. ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. (2550) ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550. Print.

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. (2550) ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 61
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 40
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0