การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด
การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรรณฤดี หิรัญรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
อุษา อ้นทอง, ปริชาติ เทพทอง, พนิตา เดชา
รหัสดีโอไอ :

วรรณฤดี หิรัญรัตน์. 2555. การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2012.14

วรรณฤดี หิรัญรัตน์. (2555) การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2012.14

วรรณฤดี หิรัญรัตน์. การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2012.14

วรรณฤดี หิรัญรัตน์. (2555) การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2012.14

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 94
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 25
วิชาการ :
 69
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0