การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ
การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ
ชื่อเรื่อง :
การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์. 2532. การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์. (2532) การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์. การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์. (2532) การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.