การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อรา Aphanomyces sp. ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อรา Aphanomyces sp. ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อรา Aphanomyces sp. ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สัมฤทธิ์ เกียววงษ์
ผู้แต่งร่วม :
Samrit Kiewwong
รหัสดีโอไอ :

สัมฤทธิ์ เกียววงษ์. 2542. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อรา Aphanomyces sp. ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1999.134

สัมฤทธิ์ เกียววงษ์. (2542) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อรา Aphanomyces sp. ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1999.134

สัมฤทธิ์ เกียววงษ์. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อรา Aphanomyces sp. ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1999.134

สัมฤทธิ์ เกียววงษ์. (2542) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อรา Aphanomyces sp. ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1999.134

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0