ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105
ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105
ชื่อเรื่อง :
ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พัสกร เจียตระกูล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พัสกร เจียตระกูล. 2546. ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

พัสกร เจียตระกูล. (2546) ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

พัสกร เจียตระกูล. ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.

พัสกร เจียตระกูล. (2546) ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0