การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ
การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ
ชื่อเรื่อง :
การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วารุณี ศรีนุช
ผู้แต่งร่วม :
สมคิด ดีจริง, สกล ไข่คำ, สมปอง สรวมศิริ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วารุณี ศรีนุช. 2552. การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

วารุณี ศรีนุช. (2552) การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

วารุณี ศรีนุช. การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.

วารุณี ศรีนุช. (2552) การย่อยได้ของโภชนะและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ ที่มีเศษข้าวโพดหวานหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ในช่วงปี 2521-2527
กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร