คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าเมล็ดยาวหุงสุกพันธุ์ต่างๆ ที่หุงต้มด้วยวิธีต่างๆ และข้าวเจ้าเมล็ดยาวยี่ห้อต่างๆ ในประเทศไทย
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าเมล็ดยาวหุงสุกพันธุ์ต่างๆ ที่หุงต้มด้วยวิธีต่างๆ และข้าวเจ้าเมล็ดยาวยี่ห้อต่างๆ ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าเมล็ดยาวหุงสุกพันธุ์ต่างๆ ที่หุงต้มด้วยวิธีต่างๆ และข้าวเจ้าเมล็ดยาวยี่ห้อต่างๆ ในประเทศไทย
ปี :
[2551]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จินตนา อุปดิสสกุล
ผู้แต่งร่วม :
ธงชัย สุวรรณสิชณน์

จินตนา อุปดิสสกุล,ธงชัย สุวรรณสิชณน์. [2551]. คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าเมล็ดยาวหุงสุกพันธุ์ต่างๆ ที่หุงต้มด้วยวิธีต่างๆ และข้าวเจ้าเมล็ดยาวยี่ห้อต่างๆ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

จินตนา อุปดิสสกุล,ธงชัย สุวรรณสิชณน์. ([2551]) คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าเมล็ดยาวหุงสุกพันธุ์ต่างๆ ที่หุงต้มด้วยวิธีต่างๆ และข้าวเจ้าเมล็ดยาวยี่ห้อต่างๆ ในประเทศไทย. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

จินตนา อุปดิสสกุล,ธงชัย สุวรรณสิชณน์. คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าเมล็ดยาวหุงสุกพันธุ์ต่างๆ ที่หุงต้มด้วยวิธีต่างๆ และข้าวเจ้าเมล็ดยาวยี่ห้อต่างๆ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2551]. Print.

จินตนา อุปดิสสกุล,ธงชัย สุวรรณสิชณน์. ([2551]) คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าเมล็ดยาวหุงสุกพันธุ์ต่างๆ ที่หุงต้มด้วยวิธีต่างๆ และข้าวเจ้าเมล็ดยาวยี่ห้อต่างๆ ในประเทศไทย. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0