การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม
การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศุภมิตร เมฆฉาย
ผู้แต่งร่วม :
พัชรินทร์ ครุฑเมือง

ศุภมิตร เมฆฉาย,พัชรินทร์ ครุฑเมือง. 2552. การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม. เชียงใหม่:ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ศุภมิตร เมฆฉาย,พัชรินทร์ ครุฑเมือง. (2552) การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม. ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ศุภมิตร เมฆฉาย,พัชรินทร์ ครุฑเมือง. การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม. เชียงใหม่:ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.

ศุภมิตร เมฆฉาย,พัชรินทร์ ครุฑเมือง. (2552) การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม. ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.