การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง
การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
สงวนศรี เจริญเหรียญ

พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ. 2555. การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ. (2555) การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ. การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.

พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ. (2555) การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0