ผลของสารละลายกรดต่อคุณภาพและกิจกรรม ของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส และพอลีฟีนอลออกซิเดส ของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์
ผลของสารละลายกรดต่อคุณภาพและกิจกรรม ของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส และพอลีฟีนอลออกซิเดส ของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารละลายกรดต่อคุณภาพและกิจกรรม ของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส และพอลีฟีนอลออกซิเดส ของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐิกา จิตตวิตติ
ผู้แต่งร่วม :
-

ณัฐิกา จิตตวิตติ. 2549. ผลของสารละลายกรดต่อคุณภาพและกิจกรรม ของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส และพอลีฟีนอลออกซิเดส ของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ณัฐิกา จิตตวิตติ. (2549) ผลของสารละลายกรดต่อคุณภาพและกิจกรรม ของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส และพอลีฟีนอลออกซิเดส ของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ณัฐิกา จิตตวิตติ. ผลของสารละลายกรดต่อคุณภาพและกิจกรรม ของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส และพอลีฟีนอลออกซิเดส ของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ณัฐิกา จิตตวิตติ. (2549) ผลของสารละลายกรดต่อคุณภาพและกิจกรรม ของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส และพอลีฟีนอลออกซิเดส ของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0