การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.]
การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.]
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.]
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรสร สารพันโชติวิทยา
ผู้แต่งร่วม :
กรกนก อิงคนินันท์
รหัสดีโอไอ :

อรสร สารพันโชติวิทยา,กรกนก อิงคนินันท์. 2552. การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.]. พิษณุโลก:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.28

อรสร สารพันโชติวิทยา,กรกนก อิงคนินันท์. (2552) การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.]. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.28

อรสร สารพันโชติวิทยา,กรกนก อิงคนินันท์. การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.]. พิษณุโลก:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.28

อรสร สารพันโชติวิทยา,กรกนก อิงคนินันท์. (2552) การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.]. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.28