ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรัง ด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรัง ด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรัง ด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เบญญาภา กาลเขว้า
ผู้แต่งร่วม :
ปัณพร หนองแก, ประทีป กาลเขว้า

เบญญาภา กาลเขว้า and others. 2553. ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรัง ด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. ขอนแแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น;

เบญญาภา กาลเขว้า and others. (2553) ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรัง ด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น:ขอนแแก่น.

เบญญาภา กาลเขว้า and others. ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรัง ด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. ขอนแแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น, 2553. Print.

เบญญาภา กาลเขว้า and others. (2553) ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรัง ด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น:ขอนแแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 13
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0