กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด
กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด
ปี :
ม.ป.ป.
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัตนา ม่วงรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
เมธินี เห่วซึ่งเจริญ, ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล, สุจินดา ศรีวัฒนะ, สุรินทร์พร ศรีไพรสนธิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รัตนา ม่วงรัตน์. ม.ป.ป. กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด. กรุงเทพฯ:ม.ป.พ.;

รัตนา ม่วงรัตน์. (ม.ป.ป.) กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด. ม.ป.พ.:กรุงเทพฯ.

รัตนา ม่วงรัตน์. กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด. กรุงเทพฯ:ม.ป.พ., ม.ป.ป. Print.

รัตนา ม่วงรัตน์. (ม.ป.ป.) กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด. ม.ป.พ.:กรุงเทพฯ.

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS