โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด
โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด
ชื่อเรื่อง :
โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธเนศ ไชยชนะ
ผู้แต่งร่วม :
จอมภพ แววศักดิ์, จตุพร แก้วอ่อน, อุษา อ้นทอง

ธเนศ ไชยชนะ. 2556. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด. พัทลุง:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

ธเนศ ไชยชนะ. (2556) โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยทักษิณ:พัทลุง.

ธเนศ ไชยชนะ. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด. พัทลุง:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556. Print.

ธเนศ ไชยชนะ. (2556) โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยทักษิณ:พัทลุง.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 75
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 45
สังคม/ชุมชน :
 28
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0