กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ
ผู้แต่งร่วม :
-

พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ. 2545. กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. สาขาวิชาอุดมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ. (2545) กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ. กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ. (2545) กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0